اندازه گیری اسید آمینه پرولین

برای اندازه­گیری پرولین از روش نین هیدرین اسید (Bates et al, 1973):

مواد لازم :

1.      اسید سولفوسالسیلیک 3 درصد: 30 میلی لیتر اسید ← به حجم یک لیتر با آب مقطر

2.      تهیه معرف نین­هیدرین: نین­هیدرین- اسید استیک گلاسیال- اسید فسفریک← 25/1 گرم نین هیدرین در 30 میلی لیتر اسید استیک و 20 میلی لیتر اسید فسفریک 6 مولار توام با گرم کردن

 

                  100 × 98             100× جرم مولکولی اسید

82/67  ═  ————  ═ —————————  ═ برای تهیه اسید فسفریک یک مولار به حجم یک لیتر

                  7/1 ×85                چگالی × درصد خلوص

 

برای تهیه اسید فسفریک 6 مولار به حجم یک لیتر     92/406  ═   6× 82/67

 

3.      تولوئن

4.  پرولین خالص جهت تهیه استاندارد:  برای تهیه استاندارد ppm 100، 100 میلی گرم پرولین خالص در یک لیتر آب مقطر  حل کرده، سپس از محلول مادری ppm 100 استانداردهای1، 2، 5، 10، 20  را تهیه می­کنیم.

روش کار :

ابتدا 5/0 گرم از هر نمونه گیاه را پس از خارج سا ختن از فریزر توزین شد و به آن­ها 10 میلی­لیتر اسید سولفوسالسیلیک 3 درصد اضافه و در هاون چینی خوب سائیده و هموژنیزه شدند، سپس مخلوط حاصل در درون لوله آزمایش ریخته شده و 10 دقیقه با سرعت 2000 دور در دقیقه سانتریفوژ گردید. 2 میلی­لیتر از عصاره صاف شده برداشته شد و در یک لوله آزمایش ریخته شد . سپس به هر لوله 2 میلی­لیتر معرف نین­هیدرین و 2 میلی­لیتر اسید استیک اضافه گردید. (البته می­توان بدین طریق نیز عصاره تهیه کرد. ابتدا 5/0 گرم از نمونه گیاهی وزن کرده و همراه ازت مایع در هاون چینی کاملا پودر گردید. سپس پودر حاصل را درون لوله آزمایش ریخته و 10 میلی­لیتر اسید سولفوسالسیلیک به آن اضافه کرده و 20 دقیقه شیکر نموده و بعد  10 دقیقه با سرعت 2000 دور در دقیقه سانتریفوژ کرده سپس 2 میلی لیتر از عصاره صاف شده برداشته و در یک لوله آزمایش ریخته سپس به هر لوله 2 میلی­لیتر معرف نین­هیدرین و 2 میلی­لیتر اسید استیک اضافه کنیم). لوله­های آزمایش در بن ماری با دمای 100 درجه سانتی­گراد به مدت یک ساعت قرار داده شدند ، پس از یک ساعت لوله­ها جهت خاتمه واکنش در داخل حمام یخ گذاشته شدند. مدت زمان خاصی برای این مرحله ذکر نشده و به محض سرد شدن می­توان وارد مرحله بعد شد. پس از سرد شدن لوله ها، به آنها 4 میلی­لیتر تولوئن افزوده شد و 30 ثانیه بهم زده شدند و پس از تشکیل دو فاز مجزا قسمت رنگی برداشته شد و توسط اسپکتروفتومتر میزان جذب آنها در طول موج 520 نانومتر قرائت گردید. آنگاه غلظت پرولین بر حسب میکرومول بر گرم ماده تر با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید :

 

              5/115÷تو لو ئن مصرفی× عدد خوانده شده توسط دستگاه

                   ——————————————————————————   = پرولین

                                                5÷ وزن نمونه ( گرم ) 

 

برای تهیه استانداردها از مرحله 2 میلی لیتر اسید استیک و 2 میلی­لیتر معرف نین­هیدرین کار بر روی 2میلی­لیتر از هر کدام از غلظت­ها انجام می­شود. برای تهیه Blank، 2 میلی­تر اسید سولفوسالسیلیک، 2 میلی­لیتر معرف نین­هیدرین و 2میلی­تر اسید استیک برمی­داریم.

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 20:4 |
http://www.ariatender.com/tender/category-172/page-4.html

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 19:14 |
http://www.ilactr.com/ilac/seretide-125-mcg.html

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 22:8 |
http://fa.cybo.com/TR/%D9%88%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%29/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 21:21 |

برچسب‌ها: سال نو بر همه خوانندگان عزیز وبلاگ و دوستان مبارک
+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 18:5 |

برچسب‌ها: سال نو بر همه خوانندگان عزیز وبلاگ و دوستان مبارک
+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 18:5 |
سوالات عمومی: زبان- ادبیان فارسی- معارف اسلامی- آمار مقدماتی- ریاضی عمومی- فن آوری اطلاعات یا دانش کامپیوتر- اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی و یا شناخت مسائل روز

دانلود جزوات از سایت: http://www.sanjesh3.com/exam_oth.php?id=54&t=2

منابع آزمون تخصصی:

۱- زراعت عمومی دکتر خواجه پور

۲- زراعت گیاهان صنعتی دکتر رستگار

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 8:16 |
http://dhrd.agri-jahad.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=82800430-858a-40c6-9bc5-be24828ede80&LayoutID=9cb8dc9f-891c-4e8f-990a-2e6fe63fe6ca&ID=757e12ec-bf11-49a0-976f-c57e23d8286d

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 18:7 |

1.       تاریخچه

2.       مبانی

3.      امکانات و تجهیزات مورد نیاز

4.       اهداف

5.      سیستم های کشت

6.      روشهای کشت

7.      روشهای تهیه محلولهای کشت

8.      روشهای استریلیزاسیون

9.       شستشوی ظروف

10.     تطبیق با شرایط خارج از شیشه

تاریخچه

 1902میلادی- هابرلانت Haberlandt امکان کشت سلول انفرادی گیاه را پیش بینی کرد است.

 1930میلادی- وایت White برای کشت بافت گیاهی آغاز به کار کرد. در این سالها اکسین ها شناسایی شدند. علاوه بر این اهمیت ویتامین ها در رشد ساقه و ریشه تشخیص داده شد.

1958-1957 میلادی میلر و اسکوک Miller and Skoog در دانشگاه ویسکانسین موفق به کشف کینتین و اثر اندام زایی آن شدند.

 1958 میلادی استوارت Steward به تولید جنین سماتیکی از کشت سلول هویج دست یافت.

1960-1958 میلادی مورل Morel توانست با انجام کشت مریستم، گیاهان ارکیده و کوکب را ویروس زدایی نماید.

1962 میلادی - موراشیگ و اسکوگ Murashige and Skoog ترکیب محیط کشت MS را منتشر کردند.

 دهه های 70-60 میلادی موراشیگ به کار کلونینگ گیاهان دست زد و موجب توسعه آزمایشگاه های کشت بافت تجاری شد.

1966 میلادی محققین به کشت گیاهان هاپلویید دست یافتند.

 N و کلیه کروموزوم ها از دو گونه بود.

دهه های 80-70 میلادی شاهد ظهور فنون انتقال ژن به گیاه و آغاز مهندسی ژنتیک و دوران جدیدی در علوم کشاورزی بود.

از دهه 90 میلادی تا کنون پیشرفت روزافزون و پر شتاب در کلیه زمینه های مهندسی ژنتیک و به نژادی گیاهان به ویژه تهیه ارقام گیاهی مقاوم به آفات و بیماریها ادامه دارد.

هر سلول گیاهی دارای پتانسیل ژنی کامل Totipotency است و در شرایط مناسب کشت می تواند رشد نماید تمایز بیابد و به یک گیاه کامل تبدیل گردد.

عنوان کشت درون شیشه ای یا این ویترو In vitro در برگیرنده کلیه روشهای کشت سلول، بافت و اندام گیاهی در ظروف شفاف و در شرایط استریل می باشد.

در بهره برداری از این پتانسیل ژنی در گیاهان دو هدف عمده دنبال می شود: تولید و تکثیر گیاهان یکنواخت Micropropagation یا ریزازدیادی و سپس دستیابی به تنوع ژنتیکی Genetic variation برای صفات مطلوب زراعی ، صنعتی، دارویی یا تجاری .

فن آوری کشت بافت گیاهی، بستر کلیه عملیات بیوتکنولوژی نوین در برنامه های به نژادی و تولید گیاهان است.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز

آزمایشگاه:

کمترین فضای مورد نیاز برای احداث یک آزمایشگاه کشت بافت گیاهی حدود 50 متر مربع است. آزمایشگاه های بزرگتر معمولا به صورت یک ساختمان مستقل ایجاد می شوند.

ساختمان آزمایشگاه از اماکن آلوده و پر ترافیک، پارکینگ ها، کارگاه های مواد شیمیایی و کود های زراعی و یا اسکله ها و غیره دور باشد.

کف ساختمان از نوع سیمانی و دارای استحکام کافی برای تحمل وزن دستگاه های مورد نیاز باشد. سقف و دیوارها دارای پوشش قابل شستشو گردد.

سیستم گرمایش برای حفظ دمای C°20 در سردترین روزهای زمستان و سیستم خنک کننده برای روزهای گرم تابستان در محیط کار پیش بینی شود.

شبکه آب و فاضلا ب با لوله کشی مناسب ( PVC ) مقاوم به مواد اسیدی و قلیایی تشکیل شود.

ورودی آب با لوله 4/3 اینچ فراهم گردد.

حداقل قابلیت 100 آمپر جریان برق برای راه اندازی تجهیزات، روشنایی و نیاز های آینده پیش بینی شود.

دسترسی به یک ژنراتور در زمان قطع برق، که بسیار ضروری است، فراهم شود.

اطاق های رشد و نگهداری ظروف کشت:

یک آزمایشگاه کشت بافت ایجاد فضای کنترل شده ای از نظر نور و دما و طبقه بندی های لازم برای قرار گرفتن ظروف کشت و تأمین نیاز رشد بافت گیاهی ضرورت دارد.

این فضا باید قادر به تأمین شدت نور لازم، دوره روشنایی یا فتوپریود مناسب رشد گیاه و دمای مطلوب قابل تنظیم باشد. لامپ های مهتابی سرد با طیف نور خورشید (روز) از منابع معمول روشنایی در این نوع اطاقها هستند که دوره روشنایی آنها با تعبیه یک تایمر کنترل می شود.

گلخانه:

گلخانه مناسب برای یک آزمایشگاه کشت بافت باید در جوار آن قرار داشته باشد و ترجیحأ توسط یک راهرو سرپوشیده متصل باشد.

گلخانه ها در مدل های متنوع با امکانات آب، برق، تهویه، گرمایش وسرمایش، سکوبندی و سایبان متناسب با نیاز برنامه تولید گیاهان ساخته می شوند.

در ساخت فضای گلخانه از هر مدل که باشد توجه به نصب توری محافظ، سایبان و لامپ پیش بینی می شود.

برنامه ای برای پیشگیری از بروز آفات و بیماریها و برنامه تغذیه کودی از اهمیت زیاد برخوردار است.

دستگاه های مورد نیاز در آزمایشگاه (نیاز اولیه):

کابینت لامینر ایر فلو ( هود استریل)

اتوکلاو

اجاق بهم زن

آون

pH متر

دستگاه آب مقطر

ترازو معمولی و حساس (0.01گرم و 0.1 میلی گرم دقت)

شیکر های کوچک و بزرگ

دستگاه تصفیه آب

میکروسکپ تشریح

سانتریفوژ

ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

فریزر و یخچال آزمایشگاهی

ترولی(میز چرخدار)

ظروف و لوازم:

ظروف اندازه گیری و نمونه برداری بالن, بشر , ارلن مایر، سیلندر و پیپتورهای برای گنجایش های متفاوت

ظروف در دار مخصوص نگهداری مواد و محلول ها در گنجایش های :25، 50، 100، 250، 500، 1000 میلی لیتر

لوله آزمایش کوچک و بزرگ ( و جا لوله های مناسب)

پتری دیش با قطر 15, 12, 9, 7, 5 سانتی متر

ظروف کشت یک بار مصرف در اندازه، شکل و حجم مناسب برای نوع کشت

شیشه قطره چکان،

شیشه قطره چکان،

ابزار تشریح ( پنس و اسکالپل )، چراغ الکلی، روپوش آزمایشگاهی، دستکش یک بار مصرف...

مواد شیمیایی:

I.   

Ammonium nitrate H4NO3

Ammonium sulfate (NH4)2 SO4

Calcium chloride CaCl2.2H2O

Calcium nitrate Ca(NO3).4H2O

Magnesium sulfate MgSO4.7H2O

Potassium chloride KCl

Potassium nitrate KNO3

Potassium dihydrogen phosphate KH2PO4

Di-potassium hydrogen phosphate K2HPO4

Sodium dihydrogen phosphate NaH2PO4

II.   

Boric acid H3BO3

Cobalt chloride CuSO4.5H2O

Manganese sulfate MnSO4.4H2O

Potassium iodide KI

Sodium molybdate Na2MoO4.2H2O

Zinc sulfate ZnSO4.7H2O

Sodium EDTA Na2EDTA

Ferrous sulfate Fe SO4.7H2O

Ferric sodium EDTA

III.   

Sucrose

IV.   

Agar-Agar

V.   

Ethyl alcohol

VI.   

Active charcoal

VII.   

Glycine

Inositol

Nicotinic acid

Thiamine HCl

Pyridoxine HCl

Ascorbic acid

VIII.   

2 / 4- Dichlorophenoxy acetic acid(2/4-D)

Indole acetic acid(IAA)

Indole butyric acid(IBA)

Naphtalene acetic acid(NAA)

Banzyl amino purine, Benzyl denine(BAP,BA)

Kinetin(KIN)

2-isopentyl adenine(2iP)

Phenyl urea(TDZ)

Gibbelleric acid(GA3)

Tri-iodobenzoic acid(TIBA)

                  IX.          

Sodium hypochlorite

Calcium hydrochlorite

Hydrogen peroxide

اهداف

فن آوری کشت بافت گیاهی برای رسیدن به اهداف پژوهشی، تجاری یا آموزشی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مهمترین برنامه های کشت بافت گیاهی به شرح زیر معرفی می گردد:

ازدیاد کلونی انبوه ( تا یک میلیون برابر در سال )

ازدیاد نمونه هایی که به سختی یا به کندی تولید می شوند (پیازداران)

تولید ارقام جدید (تسریع در برنامه به نژادی)

ازدیاد غیرجنسی هیبرید های عقیم ( کلم)

سالم سازی پایه های ازدیاد گیاهان (درختان میوه، سیب زمینی، سیر، میخک، شمعدانی)

نگهداری ژرم پلاسم (بانک ژن)

سیستم های کشت

کشت بافت گیاهی در محیط مایع یا نیمه جامد قابل اجرا است و انتخاب سیستم کشت به نوع گیاه، نوع بافت ، امکانات موجود و اهداف برنامه تولید گیاهان بستگی دارد.

در محیط کشت مایع، باید برای تامین هوارسانی به بافت در حال رشد گیاه، محلول غذایی روی شیکر یا درون مخزن ثابت جا به جا یا تهویه شود. هوارسانی به بافت را می توان با قرار دادن بافت گیاه بر روی ماده ای حائل در داخل ظروف کشت تأمین نمود. جذب مواد غذایی و رشد بافت در محیط مایع تسهیل می گردد و از این روکنترل میزان رشد نیاز به تنظیم دقیق اجزاء ترکیب محلول و تهویه آن دارد.

در شرایط کشت نیمه جامد از ماده ژلاتینی آگار در ترکیب محیط کشت استفاده می شود. به این ترتیب بافت گیاه درداخل ظروف کشت در شرایط ثابت تغذیه و هوارسانی قرار می گیرد و در پایان هر دوره از کشت (8-6 هفته)، جا به جایی به ظرف جدید صورت می گیرد.

روشهای کشت

کشت اندام گیاهی Organ culture

کشت مریستم، جنین بذری، پرچم، تخمدان، ریشه، ساقه و اندامهای دیگر گیاه در محیط غذایی را شامل می شود.

کشت کال Callus culture

تولید توده سلولی از بافت گیاهی در داخل محیط غذایی را کشت کال یا کالوس می نامند. در این روش بافت گیاهی که معمولا از نوع ساختمانی است، اما در مواردی از بافت جنینی نیز تهیه می شود.

کشت سلول Cell culture

کشت سلول گیاهی معمولا از کشت کال بدست می آید. برای آغاز این کشت مقدار معینی (3-1 گرم) از بافت کال به یک محیط کشت مایع انتقال داده می شود. در شرایط مناسب، کشت سلول های منفردیا توده های بسیار کوچک سلول ( میکروکال ها) ایجاد می گردد.

کشت پروتوپلاست Protoplast culture

نمونه هایی از کشت سلولی، کشتهای دیگر یا بافت تازه گیاهی مورد تیمار جداسازی دیواره سلولی و کشت پروتوپلاست قرار داده می شود. محیط کشت پروتوپلاست باید حاوی نیازهای غذایی و به ویژه شرایط اسموزی سلول گیاهی باشد تا امکان بقا، امتزاج و دیواره سازی مجدد فراهم گردد.

روشهای تهیه محلولهای کشت

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تولید گیاهان این ویترو استفاده از ترکیب مناسب محیط کشت است. نمکهای معدنی، منبع انرژی و کربن، ویتامین ها و مواد تنظیم کننده رشد مورد نیاز اجزاء اصلی این ترکیب و عصاره های طبیعی، ترکیبهای ازت آلی اجزاء اختیاری آن را تشکیل می دهند.

معمولا انتخاب یک ترکیب برای محیط کشت بافت برای یک گیاه ویژه با استفاده از الگوهای موجود مانند ترکیب محیط کشت موراشیک- اسکوگ(MS) یاگامبورگ(B5) آغاز می شود.

برای تامین نیازهای انواع کشت ها تغییرات کمی و کیفی در این ترکیبها، هر بار با تغییر غلظت ها به کم، متوسط و زیاد در هر یک از گروههای مواد زیر از بهترین نسبت ها بهره برداری می شود:

مواد معدنی

اکسین

سیتوکینین

مواد آلی

مواد تنظیم کننده رشد یا هورمون های گیاهی

فرمول های پودری

محلولهای کشت را می توان به صورت فرمول های پودری از طریق شرکتهای تجاری تهیه و به کار گرفت. کاتالوگ های مواد شیمیایی شرکتهای تولید کننده این فرمول ها حاوی کلیه اطلاعات لازم می باشد. هر مقدار وزنی از این فرمول های آماده برای حجم معینی از محلول می باشد که در تهیه آن باید در نظر گرفته شود. استفاده از این ترکیبهای آماده موجب سهولت کار در فعالیت های آموزشی و تجاری می گردد.

محلولهای استوک

همچنین می توان مواد تشکیل دهنده محلولهای کشت بافت را با تامین مواد شیمیایی خالص آزمایشگاهی در آزمایشگاه به صورت غلیظ (10، 100، 1000برابر )، تهیه و نگهداری نمود. تهیه محلولها در آزمایشگاه امکان ایجاد تنوع و تغییر لازم در برخی از برنامه های پژوهشی را فراهم می نماید . معمولا محلولهای غلیظ از مواد هر ترکیب برای صرفه جویی در وقت تهیه و در یخچال و یا فریزر به مدت 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

نکات مهم در تهیه محلول استوک

ثبت مشخصات ترکیب هر محلول غلیظ (استوک) بر روی برچسب ظرف آن ضروری است. نام استوک، میزان غلظت به صورت (10 یا 100 برابر) یا (میلی گرم در لیتر ) و تاریخ تهیه و نام تهیه کننده از جمله مشخصات لازم توصیه می شود. 
برای تهیه محلول کشت در غلظت مورد نیاز بافت، هر بار نخست مقداری آب مقطر به ظرف حجمی آزمایشگاهی مناسب افزوده و سپس با استفاده از پیپت یا سیلندر از محلولهای استوک به میزان مناسب برداشت و به ظرف حاوی آب اضافه می نماییم.
مقدار برداشت از محلول استوک به میزان غلظت آن و حجم محلول کشت بستگی دارد که باید بر اساس اطلاعات تعیین شده در برگه یا فرم تهیه محلول آزمایشگاه به دقت دنبال شود.
باید دقت شود که برای هر استوک با وسیله استفاده نشده برداشت صورت گیرد تا آلودگی و ناخالصی به آن وارد نگردد.
هر مرحله از روش تهیه محلولهای کشت بر اساس مندرجات برگه آن پیگیری می گردد که معمولا شامل تکمیل حجم نهایی محلول، توزین ، تعیین pHاولیه محلول و تنظیم آن به میزان لازم می باشد.
تنظیم pH با استفاده از محلولهای نرمال ( 1 N) هیدراکسید سدیم یا پتاسیم و اسید کلریدریک انجام می شود.
به منظور تکرار پذیری و اجتناب از اشتباه در فعالیت روزمره آزمایشگاه، ثبت کلیه عملیات حتی برا ی افراد باتجربه در زمینه کار توصیه می شود. 

روشهای استریلیزاسیون

اتوکلاو

برای از بین بردن باکتری ها و قارچها، محلول های مورد نیاز کشت باید تحت حرارت و فشاربخار قرار گیرند. اسپوربرخی از قارچها قادرند حرارت خشک را تحمل کنند. آب و کلیه محلول های کشت بافت گیاهی باید در حرارت C °121 و فشار KPa 105 ( 15 psi) قرار داده شوند. مدت زمان استریلیزاسیون به حجم محلول مورد نظر بستگی دارد. زمان حداقل اتوکلاو شامل زمان رسیدن به حرارت C °121 نیز می باشد

حجم محلول (میلی لیتر)

حد اقل زمان اتوکلاو (دقیقه)

20

25

25

50

28

100

35

500

1000

40

2000

48

4000

63

آون

در یک دستگاه آون ظروف شیشه ای و ابزار کار با حرارت خشک و در دمای C ° 200 به مدت 4-1 ساعت استریل می شوند. کلیه این مواد با پوشش آلومینیوم تا زمان استفاده از آلودگی حفظ می شوند. از قرار دادن لوازم پلاستیکی،کاغذی (برچسب) و مواد قابل اشتعال در آون اجتناب نمایید

فیلتراسیون

در استریلیزاسیون مواد حساس به حرارت از فیلتر های 22/0 میکرونی استفاده و پس از اتوکلاو شدن محلول اصلی، این مواد به آن افزوده می شوند. این فیلتر ها توسط شرکتهای تجاری متعددی به فروش می رسند.

مایکرو ویو

استریلیزاسیون سریع محلول کشت را می توان در آون مایکرو ویو انجام داد. اغلب محیط های کشت بافت گیاهی به این روش قابل استریلیزه شدن می باشند. در این روش، قدرت دستگاه، حجم محلول، نوع ظروف و زمان دقیق کار دستگاه باید برا ساس دغترچه راهنما و آزمایش اولیه مشخص گردد.

استریلیزاسیون شیمیایی

کلیه مواد گیاهی، شامل بذر، ساقه، برگ و غنچه گل با استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی کننده آماده کشت استریل می شوند. ازموادی مانند الکل اتیلیک 70% یا خالص، هیپوکلریت سدیم 5-1%، هیپوکلریت کلسیم 7% وآب اکسیژنه 3% به عنوان پر مصرفترین مواد درآزمایشگاه کشت بافت می باشند.

زمان و غلظت هیپوکلریت سدیم در استریلیزاسیون بافت گیاهی

نوع بافت

زمان

غلظت( %)

برگ نازک

30

1

برگ ضخیم

45

1

فلس پیاز گل

15

1

جوانه ساقه

5

1

ساقه خشبی

20

1

دمگل علفی

15

1

غنچه گل

20

1

بذر کوچک

30

2

ملاحظات در اجرای کشت استریل:

برای اجرای کشت استریل از روپوش تمیز استفاده کنید و پیش از شروع هر گونه عملیات در لامینر دستهای خود را با آب و صابون بشویید. سپس به الکل 70 درجه آغشته کنید. اگر دستکش به دست دارید با الکل 70 درجه آن را ضد عفونی نمایید.

در وهله اول کابینت را با الکل خالص و پنبه استریل، ضد عفونی کنید و به مدت 15 دقیقه قبل از شروع کار روشن بگذارید.

هر بار وسیله کار را برای چند ثانیه روی شعله چراغ نگهدارید.

دهانه ظروف محلول یا کشت را هر بار پیش ازکشت و پس از آن از روی شعله عبور دهید.

در فاصله عملیات و هر بار که دست خود را از کابینت خارج کردید( حتی با دستکش) آن را با الکل70 درجه ضد عفونی نمایید.

هرگز مواد قابل اشتعال (کلروفرم، اتانول ) نزدیک آتشقرار ندهید.

سرپیپت پلاستیکی را شعله ندهید.

برای انتقال یک نمونه بافت یا محلول به یک لوله، ارلن یا ظرف دردار، در حالی که نمونه را آماده کرده اید با دست دیگر ظرف یا لوله را کمی کج می کنید و درپوش آن را به کمک انگشت کوچک وگوشه کف دست اول که نمونه را نگهداشته اید بر می دارید. در همان حالت دهانه ظرف را به کج کرده اید شعله می دهید و نمونه را درون آن وارد و مستقر می نمایید. دهانه ظرف را شعله می دهید و مجددا درپوش آن را که همچنان در دست نگهداشته اید روی ظرف قرار می دهید.

برای کشت در ظرف درپیچدار، درپوش آن را اول بر می دارید و روی ظرف تمیز یا روی میز کابینت ( سمت داخل درپوش بالا باشد) قرار دهید. در حالی که نمونه را آماده کرده اید درون ظرف وارد و مستقر می نمایید. مجددا دهانه ظرف را شعله می دهید و درپوش آن را روی شعله می گیرید و آن را می بندید.

برای انتقال بافت یا مقداری از یک محلول به یک پتری دیش، وسیله انتقال را روی شعله قرار دهید و سپس به مدت 10-5 ثانیه بدون تکان دادن صبر کنید تا سرد شود. در پوش پتری را فقط تا حدی که انتقال انجام بگیرد بلند کنید تا از ورود مواد آلوده کننده احتمالی به داخل پتری جلوگیری شود.

در صورت انتقال به وسیله یک پیپت، نخست سر پیپت شیشه ای را نیز روی شعله بگیرید و سپس محلول ( کشت سلولی) را کمی تکان دهید و دهانه آن را روی شعله بگیرید، به وسیله پیپت که خنک شده مقدار محلول معین را از ظرف برداشت و با ملاحظات قبلی به ظرف کشت منتقل کنید. هرگز سرپیپت پلاستیکی و یا پِیپت شیشه ای حاوی کشت سلولی را روی شعله نگیرید.

شستشوی ظروف

ظروف آزمایشگاهی استفاده شده شامل پیپت، سیلندر، بهم زن شیشه ای، قاشقک توزین، لوله آزمایش، ظروف پتری و کلیه ظروف حجمی مورد مصرف درعملیات آزمایشگاهی باید پس از پایان کار و تخلیه مواد اضافی، آب کشی و شستشو شوند.
در صورت عدم امکان شستشوی فوری، پس از آب کشی در سبد مخصوص روی سکوی محل شستشو قرار داده شوند.

ملاحظات

درپوش ظروف ، لوله آزمایش و اقلام کوچک در یک سبد یا یک بشر برای شستشو قرار داده می شوند.

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی درکیسه پلاستیک در سطل زباله قرار داده می شود.

اقلام نوک تیز، تیغه اسکالپل، نوک پیپت های یک بار مصرف، قطعات تیغ صورت تراشی، سوزنهای سرنگ و هر قطعه ای که بتواند موجب بریدگی شود در یک کیسه زباله جداگانه قرار داده شود.

برای شستشوی ظروف پس از آبکشی باید از محلول شستشو و ماده ضد عفونی کننده مانند هیپوکلریت سدیم تجاری استفاده نمود.

در صورت استفاده از ماشین طرفشویی، حرارت دستگاه، و مواد شستشودهنده متناسب بامیزان آلودگی ظروف تعیین می شود.

ظروف شیشه ای کشت که آلودگی های باکتریایی یا قارجی در آنها دیده شده پیش از شستشو در اتوکلاو قرار داده می شود و پس از استریلیزاسیون اقدام به حذف مواد داخل ظروف، آبکشی و شستشو می گردد.

ابزار تشریح شامل پنس و اسکالپل پس از استفاده آبکشی شستشو و ضد عفونی و سپس در آون در پوشش مناسب ( ظرف استیل یا آلومینیوم) استریلیزه و نگهداری می گردند. لازم است تیغه اسکالپل هر بار برای کشت تعویض گردد.

تطبیق با شرایط خارج از شیشه

ظروف کشت معمولأ با درپوش مناسبی غیر قابل نفوذ می گردند تا از بروز آلودگیهای گوناگون جلوگیری شود. رطوبت نسبی هوا در ظروف نزدیک به 100 در صد است. شرایط نوری و تبادل گازی محدود و تأمین مواد معدنی و آلی مورد نیاز رشد بافت از طریق محیط غذایی , ریز گیاهچه ها ی تولید شده را قادر به انجام فتوسنتز نمی سازد. معمولأ برگ این ریز گیاهچه ها دارای کوتیکول کم و روزنه های آنحساس ترین مرحله ریزازدیاد کلونی گیاهان به روش کشت « درون شیشه ای » شامل خروج ریز گیاهچه ها از محیط ظروف کشت و تطبیق با شرایط رشد فعال در محیط خارج از شیشه می باشد. معمولا برای تطبیق با شرایط محیطی جدید بایدگیاهان ریزازدیاد شده را بتدریج با شرایط رشد در محیط گلخانه ای آماده ساخت. 
حساس ترین مرحله ریزازدیاد کلونی گیاهان خارج کردن آن ها از محیط ظروف کشت و تطبیق با شرایط رشد فعال در محیط خارج از شیشه است. معمولأ، برای تطبیق با شرایط جدید رشد، باید با کاهش تدریجی رطوبت وافزایش فعالیت فتوسنتز در این گیاهان آن ها را برای شرایط گلخانه ای آماده ساخت

 

به نقل از سایت بیوتکنولوژی استان گیلان
+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 22:54 |
اين مطلب در مورد تکنيکي است که تفکر را براي شخص آسان کرده و با ساده‌سازي تفکر و جهت دادن به تفکر اين امکان را براي فرد بوجود مي‌آورد که نتيجه عمل فکر کردنش به همگرايي رسيده و در عين حال داراي جامعيت در نگاه بوده و بالطبع موفقيتش در حصول نتيجه بهتر محتمل‌تر شود. گذشته از اين ابزاري را براي يک گروه که در حال بررسي يک موضوع هستند فراهم مي‌آورد که در عين اينکه براي هر فرد گروه سادگي و جهت دهي را ايجاد مي‌نمايد همچنين کل اعضاء گروه را نيز با يکديگر هماهنگ مي‌نمايد. اين تکنيک را ادوارد دبونو پدر تفكر خلاق‌ ارايه‌ مي‌كند و مي‌كوشد نشست‌ افراد به‌ دور يكديگر را به‌ اقدامي‌ ثمربخش‌ و كارا تبديل‌ نمايد. «دبونو» سعي‌ مي‌كند به‌ كساني‌ كه‌ به‌ دور هم‌ جمع‌ مي‌شوند، بياموزد كه‌ به‌ تفكر خود نظم‌ دهند و با تفکر ديگران همراه شده و آنگاه‌ در اين‌ ميان‌، به‌ راههاي‌ خلاقانه‌ بيانديشند و با يك‌ هماهنگي‌ مدبرانه‌ نتايج‌ را طبقه‌بندي‌ و اولويت‌بندي‌ كرده‌ و در تصميم‌گيري‌ها از آن‌ استفاده‌ كنند.

 

کلاه آبي

تصور كنيد به‌ يك‌ جلسه‌ قدم‌ گذاشته‌ايد و شما مسوول‌ نظم‌دهي‌، هدايت‌ و نتيجه‌گيري‌ از آن‌ جلسه‌ هستيد، در اينجا كلاه‌ آبي‌ را بر سر شما خواهند گذاشت‌، زيرا هنگامي‌ كه‌ كسي‌ كلاه‌ آبي‌ را بر سر مي‌گذارد بايد به‌ موارد زير دقت‌ كند.

 

1)   رنگ‌ آبي‌ نماد آسمان‌ آبي‌ رنگ‌ است‌ كه‌ چتر آن‌ بر همه‌ جا گسترده‌ شده‌ است‌ و كسي‌ كه‌ كلاه‌ آبي‌ بر سر خود مي‌گذارد بايد بتواند افكار جاري‌ در محيط‌ جلسه‌ را در ذهن‌ خود به‌ جريان‌ درآورد و نظم‌ و تمركز دهد.

2)   كلاه‌ آبي‌ همچون‌ يك‌ نرم‌افزار است‌ كه‌ تلاش‌ مي‌كند به‌ تفكركردن‌ جمع‌، جهت‌ دهد و با برنامه‌اي‌ مشخص آن‌ را به‌ سرانجام‌ برساند و گويي‌ همچون‌ يك‌ كارگردان‌ تفكر ما را هدايت‌ مي‌كند.

3)   با كلاه‌ آبي‌ اولويت‌ها و محدوديت‌ها تعيين‌ مي‌شود. به‌ هرحال‌ فرد خوش‌شانسي‌ هستيد كه‌ كلاه‌ آبي‌ بر سر شما قرار مي‌گيرد و اگر مدبرانه‌ عمل‌ كنيد مي‌توانيد به‌ انجام‌ يك‌ تصميم‌ خوب‌ موفق‌ شويد. اكنون‌ بر روي‌ صندلي‌ خود بنشيند و موضوع‌ و يا مشكل‌ مورد بحث‌ را بر روي‌ تخته‌سياه‌ بنويسيد.

 

کلاه سفيد

در نخستين‌ اقدام‌ و با هدايت‌ شما همه‌ اعضا بايد كلاه‌ سفيد را بر سر بگذارند و در مورد موضوع‌ بيان‌ شده‌ بيانديشند. هنگامي‌ افراد همگي‌ تصميم‌ مي‌گيرند با كلاه‌ سفيد تفكر كنند بايد به‌ نكات‌ زير توجه‌ كنند:

 

1)      كسي‌ كه‌ كلاه‌ سفيد بر سر مي‌گذارد بايد بطور موقت‌ عقايد و نظراتش‌ را به‌ بايگاني‌ ذهنش‌ بسپارد.

2)      هر آن‌ چيزي‌ كه‌ از اطلاعات‌ محض‌ در مورد موضوع‌ يا مشكل‌ مورد بحث‌ مي‌دانيد بيان‌ كنيد.

3)      «ادوارد دبونو» در اين‌ باره‌ مي‌گويد: چنين‌ فردي‌ همچون‌ كودكي‌ است‌ كه‌ محتويات‌ جيب‌ خود را بر روي‌ ميز خالي‌ مي‌كند.  

4)   هنگامي‌ كه‌ كلاه‌ سفيد را بر سر مي‌گذاريد، نبايد به‌ چيزهايي‌ كه‌ شامل‌ الهامات، قضاوت‌هاي‌ متكي‌ به‌ تجارب‌ گذشته‌، عواطف‌، احساسات‌ و عقايد است‌ توجه‌ كنيد و تنها بايد همچون‌ يك‌ رايانه‌، فقط‌ اطلاعات‌ ارايه‌ كنيد. حال‌ شما بايد اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ از حاضرين‌ در جلسه‌ را كه‌ به‌ واسطه‌ تفكر با كلاه‌ سفيد ارايه‌ شده‌ است‌ را جمع‌بندي‌ كنيد و اعضاي‌ جلسه‌ را وارد مرحله‌ بعد كنيد تا با گذاشتن‌ كلاه‌ قرمز بر سر، شروع‌ به‌ تفكر كنند.

 

کلاه قرمز

هنگامي كه حاضرين‌ مي‌خواهند با كلاه‌ قرمز در مورد موضوع‌ مورد نظر تفكر كنند بايد به‌ نكات‌ زير توجه‌ كنند:

1)   اجازه‌ دهيد احساسات‌ و عواطف‌ بر وجود شما حاكم‌ شده‌ و به‌ زبان‌ درآيند و هركسي‌ مي‌تواند از الهامات‌ و دريافت‌هاي‌ ناگهاني‌ خويش‌ سخن‌ گويد و ديگر نيازي‌ به‌ استدلال‌ نيست‌. اگر به‌ احساسات‌ اجازه‌ بروز ندهيم‌ بدون‌ شك‌ ناخواسته‌ و بدون‌ دقت‌ نظر، در تصميم‌گيري‌ها وارد شده‌ و چه‌ بسا سبب‌ بروز مشكلاتي‌ براي‌ ما شوند..

2)   هنگامي‌ كه‌ از كلاه‌ قرمز استفاده‌ مي‌كنيم‌ از قوي‌ترين‌ احساسات‌ خود نظير ترس‌ و نفرت‌ گرفته‌ تا احساسات‌ ظريف‌ نظير ترديد و سوءظن‌ بايد سخن‌ به‌ ميان‌ آوريم‌ و به‌ گفته‌ «دبونو» بايد همچون‌ آينه‌‌ شويم‌ كه‌ احساسات‌ با تمام‌ پيچيده‌گي‌هايش‌ بيان‌ شوند. بدون‌ شك‌ احساسات‌ نقش‌ مهمي‌ در زندگي‌ انسان‌ دارند و چه‌ بسا سبب‌ ايجاد هدف‌هايي‌ نيز در زندگي‌ ما شوند. شما با كلاه‌ قرمز ممكن‌ است‌ چنين‌ جملاتي‌ را به‌ زبان‌ آوريد: «اگرچه‌ همه‌ آمارها و اطلاعات‌ احتمال‌ موفقيت‌ مي‌دهد اما احساسم‌ مي‌گويد،موفق‌ نمي‌شويم‌» و يا بگوييد: «اگرچه‌ اطلاعات‌ و آمار احتمال‌ موفقيت‌ نمي‌دهند اما احساسم‌ مي‌گويد، موفق‌ مي‌شويم‌» پس‌ از اينكه‌ تمام‌ نظرات‌ اعضاي‌ جلسه‌ ارايه‌ شد، شما اقدام‌ به‌ جمع‌بندي‌ تراوشات‌ فكري‌ حاضران‌ كرده‌ و آنگاه‌ به‌ مرحله‌ بعد قدم‌ بگذاريد و اجازه‌ دهيد حاضران‌ كلاه‌ سياه‌ را بر سر بگذارند.

 

کلاه سياه

با گذاشتن‌ اين‌ كلاه‌ بر سر نبايد احساسات‌ منفي‌ بدون‌ منطق‌ بيان‌ شوند بلكه‌ فرد بايد ديدگاه‌هاي‌ منفي‌ خود را در خصوص‌ مشكل‌ يا موضوع‌ مورد بحث‌ به‌ صورت‌ منطقي‌ بيان‌ كند. بدون‌ شك‌ اگر از اين‌ كلاه‌ بخوبي‌ استفاده‌ شود،مي‌تواند ما را از مخاطراتي‌ كه‌ در آينده‌ از چشمان‌ ما دور مي‌ماند آگاه‌ كند. ما بايد به‌ خاطر داشته‌ باشيم‌ امروزه‌ بسياري‌ از مردم‌ كلاه‌هاي‌ سياه‌ رنگي‌ بر سر مي‌گذارند كه‌ تنها با احساسات‌ منفي‌ همراه‌ است‌ كه‌ در آن‌ از منطق‌ خبري‌ نيست‌. منفي‌بودن‌ اصولا آسان‌تر است‌. زيرا خراب‌ كردن‌ از درست‌ كردن‌ آسان‌تر است‌. تفكر منفي‌ به‌ گفته‌ «دبونو» جذاب‌ است‌، زيرا دستاوردهاي‌ آن‌ را مي‌توان‌ به‌ فوريت‌ مشاهده‌ كرد. اثبات‌ خطاي‌ ديگران‌ براي‌ ما رضايت‌ در پي‌ دارد و حمله‌ كردن‌ به‌ يك‌ ديدگاه‌ در ما احساس‌ برتري‌ مي‌بخشد و برعكس‌ ستودن‌ يك‌ نظر سبب‌ مي‌شود در خود احساس‌ كنيم‌ با فرد برتري‌ روبرو شده‌ايم‌.

اصولا در اين‌ مرحله‌، افراد بايد اشتباهات‌ و خطاها و موارد نادرست‌ موجود در موضوع‌ يا مشكل‌ مورد بحث‌ را مطرح‌ كنند و نتايج‌ بحث‌هاي‌ ارايه‌ شده‌ توسط‌ شما جمع‌بندي‌ شده‌ و در نهايت‌ ثبت‌ شود و آنگاه‌ بار ديگر اجازه‌ دهيد حاضران‌ كلاه‌ زرد را بر سر خود بگذارند و شروع‌ به‌ تفكر كنند.

 

کلاه زرد

زرد نماد آفتاب‌ است‌ و آفتاب‌ شروعي‌ براي‌ سازندگي‌، شادابي‌ و خوش‌بيني‌ است‌. گويي‌ هر جا سراغ‌ از خورشيد گرفته‌ مي‌شود گرمي‌ زندگي‌ و زايشي‌ ديگر در ميان‌ است‌ و تفكر مثبت‌ بايد به‌ همراه‌ كنجكاوي‌ و شادماني‌ و سرور و تلاش‌ براي‌ درست‌ شدن‌ كارها باشد. فرد با گذاشتن‌ كلاه‌ زرد تلاش‌ مي‌كند به‌ نكات‌ ارزشمند و مثبت‌ موضوع‌ بنگرد.

اصولا افكار سازنده‌ به‌ سوي‌ مثبت‌گرايي‌ تمايل‌ دارند. يكي‌ از تمريناتي‌ كه‌ فرد با كلاه‌ زرد مي‌تواند انجام‌ دهد بهره‌گيري‌ از تجربيات‌ ارزشمند گذشته‌ است‌. كلاه‌ زرد در ابتدا درصدد كشف‌ فوايد موجود در موضوع‌ مورد بحث‌ است‌ و هر آنچه‌ مي‌كاود، بيان‌ مي‌دارد. اكنون‌ بار ديگر به‌ جمع‌بندي‌ نظرات‌ به‌ دست‌ آمده‌ بر اثر كلاه‌ زرد بپردازيد.

 

کلاه سبز

اكنون‌ حاضران‌ بايد كلاه‌ سبز را بر سر بگذارند. كلاه‌ سبز، كلاه‌ خلاقيت‌ است‌. سبز، رنگ‌ باروري‌ است‌ و همچون‌ دانه‌يي‌ است‌ كه‌ هنگامي‌ كه‌ دردل‌ خاك‌ مي‌رويد،روزي‌ به‌ درختي‌ تناور و سرسبز تبديل‌ مي‌شود هنگامي‌ كه‌ افراد كلاه‌ سبز را بر سر مي‌گذارند، بايد به‌ راه‌هاي‌ نو بيانديشند كه‌ مي‌تواند در آن‌ موضوع‌ مورد نظر اثرگذار بوده‌ و به‌ تصميم‌ گيري‌هاي‌ خلاقانه‌ منجر شود. 

شما با اين‌ كلاه‌ علاقه‌مند هستيد در راه‌ تغيير قدم‌ بگذاريد و تحول‌ را در آغوش‌ بگيريد. نظرات‌ جديد و بديع‌ ارايه‌ كنيد و جرقه‌ خلاقيت‌ را از ذهن‌ خود به‌ بيرون‌ رها كنيد. 

هرگاه‌ تمامي‌ اين‌ راهها با بن‌بست‌ روبرو شد اكنون‌ بايد به‌ مدد خلاقيت‌ راههاي‌ جديدي‌ را كشف‌ كنيد. خلاقيت‌ شامل‌ انگيزش‌، كندوكاو و پذيرش‌ خطر است‌.

هنگامي‌ كه‌ حاضران‌ كلاه‌ سبز را بر سر مي‌گذارند، فرصتي‌ مي‌يابند كه‌ مغز را از روزمرگي‌ بيرون‌ آورده‌ و به‌ جست‌وجوي‌ چيزهاي‌ كشف‌ نشده‌ هدايت‌ كنند. حال‌ فرصتي‌ به‌ حاضران‌ دهيد تا ايده‌هاي‌ نو ارايه‌ كنند و آنگاه‌ به‌ ثبت‌ اين‌ ايده‌ها پرداخته‌ و به‌ جمع‌بندي‌ نظرات‌ بپردازيد. بدون‌ شك‌ براي‌ خلاقانه‌ انديشيدن‌ بايد فرهنگ‌ خلاقيت‌ را بر فضاي‌ جلسه‌ حاكم‌ كنيد. اكنون‌ شما بايد تلاش‌ كنيد كه‌ با كلاه‌ آبي‌ كه‌ بر سر گذاشته‌ايد به‌ ارزيابي‌ نتايج‌ پرداخته‌ و به‌ يك‌ جمع‌بندي‌ مناسب‌ برسيد و در نهايت‌ در جهت‌ حل‌ مشكل‌ يا پيگيري‌ مورد نظر تصميم‌ نهايي‌ را بگيريد. بدون‌ شك‌ هر يك‌ از اعضا مي‌توانند كلاه‌ آبي‌ را به‌ امانت‌ گرفته‌ و با آن‌ به‌ تفكر بپردازند و در اتخاذ تصميمات‌ به‌ شما كمك‌ كنند. در پايان‌ شما در مي‌يابيد هنگامي‌ كه‌ جلسه‌ را اينگونه‌ مديريت‌ مي‌كنيد، ديگر تنها شاهد آن‌ نخواهيد بود كه‌ يك‌ فرد تنها با كلاه‌ سياه‌ به‌ جلسه‌ قدم‌ بگذارد و يا فرد ديگري‌ تنها با كلاه‌ قرمز تفكر كند. بلكه‌ همه‌ مجبورند با شش‌ كلاه‌ مذكور تفكر كنند و انديشه‌هاي‌ ذهن‌ خود را ارايه‌ كنند.

بر گرفته از http://www.soheil-abedi.blogfa.com/post-36.aspx

+ نوشته شده توسط رحیم محمدیان در جمعه نهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:40 |